Теплоенергетика

ID: 50842
Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
144 Теплоенергетика
Форма навчання 
Очна (денна).
Мова викладання 

Українська.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускникам 
Доктор філософії з теплоенергетики
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом доктора філософії;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Климчук Олександр Андрійович