Історії національних спільнот Півдня і Південного Заходу України

ID: 50919
Галузь знань 
03 Гуманітарні науки
Спеціальність 
032 Історія та археологія
Спеціалізація 
Історії національних спільнот Півдня і Південного Заходу України
Форма навчання 
Очна (денна).
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Оволодіння нашою програмою дозволить випускникам ефективно вирішувати проблеми регіону, спрямовані на зміцнення міжнаціональної злагоди і порозуміння, сприяння розвитку взаємодії національно-культурних товариств, толерантності в суспільтсві, створення умов для розвитку міжнародного співробітництва в різних сферах суспільного життя, вирішення соціальних та культурних питань, провадити освітянську діяльність.

Наукова складова програми сформує навички та компетентності для роботи із різноманітними джералами, накопичення, аналізу, опрацювання і систематизації матеріалу й створення якісних наукових робіт, що мають зміст.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа