Метрологія та менеджмент якості

ID: 50618
Галузь знань 
15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Спеціалізація 
Метрологія та менеджмент якості
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом потребує адаптації вітчизняної нормативної бази з сертифікації, що дає можливість забезпечити конкурентоспроможність продукції та відсутність технічних бар’єрів в торгівлі.

Наші випускники – це фахівці в галузі забезпечення та оцінки якості продукції, а також розробки, впровадження та підтримки систем управління якістю у відповідності з вимогами міжнародних стандартів. Результати їх діяльності сприяють економічному розвитку країни, підвищенню ефективності виробництва та якості продукції, покращенню життєвого рівня населення.

Переваги професії пов’язані з тим, що диплом за даною освітньою програмою дає можливість працювати в вітчизняних та міжнародних організаціях будь-якою форми власності, де використовується вимірювальне обладнання, проводиться оцінка якості продукції вимогам технічних регламентів, митному законодавству. 

Метрологія, та управління якістю – універсальна багатопрофільна спеціальність, яка поєднує технічні та управлінські знання, а особи, що здобули освіту за цією освітньою програмою, складають технічну еліту на підприємствах.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Перпері Людмила Михайлівна