Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами

ID: 22220
Галузь знань 
15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціалізація 
Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми