Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях

ID: 50814
Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
143 Атомна енергетика
Спеціалізація 
Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Сучасні світові промислові технології і економіка країни в цілому залежать від надійного функціонування потужних джерел енергії. Безпечне генерування електроенергії на атомних електростанціях є однією з умов добробуту та нормальної життєдіяльності суспільства. Отже, фахівці, які забезпечують інженерне супроводження задля забезпечення радіаційної безпеки АЕС, користуються і користуватимуться попитом  на підприємствах атомної енергетичній галузі та цінуватися у суспільстві.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор філологічних наук, професор Домброван Т.І.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Основи науково-педагогічної діяльності за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Експлуатація АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Управління ядерним реактором
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теплотехнічні експериментальні дослідження
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Прикладна спектрометрія
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Управління екологічною та радіаційною безпекою
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Поводження з радіоактивними відходами
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Курсові проекти

Експлуатація АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен. Захист курсового проекту.

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 12.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 18.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Системи ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Експериментальні методи ядерної фізики
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Ремонт та наладка обладнання АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Методи оцінювання радіаційних ризиків
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Оперативне управління енергоблоком АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Автоматизовані системи контролю радіаційного стану навколишнього середовища
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Управління строком служби та зняття з експлуатації АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Міграція радіонуклідів у довкіллі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Електрична частина АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Хімічний контроль на АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Системи обробки води
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Хімочистка обладнання АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Ситуації опромінення і аналіз безпеки
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Автоматизований моніторинг та діагностика обладнання АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Мембранні методи обробки води
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Корекційна обробка теплоносіїв на АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2019 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Експлуатація АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Управління ядерним реактором
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Надійність систем важливих для безпеки АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Воднохімічні режими на АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теплотехнічні експериментальні дослідження
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Курсові проекти

Експлуатація АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен. Захист курсового проекту.

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 13.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 16.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Професійне навчання і професійна кар'єра
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Експеріментальні методи ядерної фізики
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Ремонт та наладка обладнання АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Методи оцінювання радіаційних ризиків
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Оперативне управління енергоблоком АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Автоматизовані системи контролю радіаційного стану навколишнього середовища
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Управління строком служби та зняття з експлуатації АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Міграція радіонуклідів в довкіллі
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Діагностика обладнання АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Електрична частина АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Хімічний контроль на АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.
Термодинамічний.аналіз та оптимізація АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Управління аваріями на АЕС
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Барбашев Сергій Вікторович