Електропостачання та енергетичний менеджмент

ID: 50796
Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація 
Електропостачання та енергетичний менеджмент
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Сучасне суспільство не уявляє себе без електрики. Відключення електроенергії здатне значно обмежити умови діяльності підприємств, аеропортів, районів, а відсутність електропостачання може паралізувати ціле місто, або навіть країну, створивши тим самим масу незручностей і труднощів.

Більшість країн світу намагаються ефективно отримувати, передавати і використовувати таку енергію.

Електроенергетика є локомотивом економіки країни, ця галузь постійно розвивається, однією з перших впроваджує різноманітні інноваційні рішення, наприклад:

  • поновлювані джерела енергії;
  • нові системи управління енергосистемою, засновані на так званих технологіях «розумних мереж» (SmartGrid);
  • нові фізичні принципи, що лежать в основі пристроїв перетворення енергії;
  • мікропроцесорні системи захисту та ін.

Зараз вже йде мова навіть про бездротову передачу електроенергії. 

Створення надійних систем електропостачання, що використовують нові технології і нові матеріали, їх безпечна експлуатація, впровадження науково-технічних досягнень та заходів зі збереження всіх видів енергії на шляху від виробництва до споживання – це основні напрями діяльності фахівців, що здобули освіту за цією програмою. Без таких фахівців сьогодні просто неможливо обійтися, а їх працевлаштування за фахом та висока заробітна платня – гарантовані.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Бесараб Олександр Миколайович