Електричні машини та електричний транспорт

ID: 50795
Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація 
Електричні машини та електричний транспорт
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Сьогоденне життя у будь-яких сферах неможливо уявити без електричної енергії. Левова частка електрики виробляється електричними машинами – генераторами. Передача і розподілення електроенергії неможливі без силових та вимірювальних електромагнітних пристроїв – трансформаторів. Близько половини всієї електроенергії у світі перетворюється у механічну теж електричними машинами – електродвигунами.

Тому електромеханік – це одна з найбільш високооплачуваних робітничих професій у світі. А сучасні тенденції розвитку електромеханічного обладнання – це і електрифікація транспорту, і енерго- та ресурсозбереження, перехід на альтернативні джерела енергії, тощо призводять до того, що попит на інженерів-електромеханіків високої кваліфікації щороку зростає.

Отримані під час навчання знання допоможуть не лише у працевлаштуванні в Україні й за кордоном, а й у повсякденному житті.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Якімець Андрій Миронович