Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

ID: 50861
Галузь знань 
13 Механічна інженерія
Спеціальність 
133 Галузеве машинобудування
Спеціалізація 
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Становський Олександр Леонідович