Матеріалознавство та інженерія поверхні

ID: 50619
Галузь знань 
13 Механічна інженерія
Спеціальність 
132 Матеріалознавство
Спеціалізація 
Матеріалознавство та інженерія поверхні
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Професійна іноземна мова
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. ю. н. , доцент Озернюк Г. В.
Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Комерційна діяльність та управління проектами і Start-Up-ами
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Інтелектуальні методи досліджень в матеріалознавстві
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Тенденції розвитку інженерії робочих поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Залік. Захист курсової роботи.
Тенденції розвитку інженерії робочих поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Іноваційні матеріали у машинобудуванні
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Дільниці та обладнання газотермічної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В.
Українська мова як іноземна*
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н., доц. Коляда-Березовська Т.Ф.
Українська мова як іноземна**
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н., доц. Коляда-Березовська Т.Ф.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В.В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Системи ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інтелектуальні системи в інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інженерія поверхонь газотермічними методами
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Триботехнічні матеріали
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Сучасні методи термодинамічної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методи високотемпературної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Обладнання високотемпературної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Компьютерне моделювання термодинамічних процесів в матеріалознавстві
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційні технології в матеріалознавстві
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Компьютерні технології в інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Діагностика та методи контролю якості поверхні
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Математичне моделювання технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи матеріалознавства при зварюванні
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2019 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Математичне моделювання технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Інтелектуальні методи досліджень в матеріалознавстві
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Тенденції розвитку інженерії робочих поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Тенденції розвитку інженерії робочих поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Тенденції розвитку інженерії робочих поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Іноваційні матеріали у машинобудуванні
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійне навчання і професійна кар'єра
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Інтелектуальні системи в інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Інженерія поверхонь газотермічними методами
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Триботехнічні матеріали
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Дільниці та обладнання газотермічної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Сучасні методи термодинамічної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Методи та обладнання високотемпературної інженерії поверхонь
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Компьютерне моделювання термодинамічних процесів в матеріалознавстві
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Інформаційні технології в матеріалознавстві
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Дерев’янченко Олександр Георгійович