Мехатроніка та промислові роботи

ID: 50858
Галузь знань 
13 Механічна інженерія
Спеціальність 
131 Прикладна механіка
Спеціалізація 
Мехатроніка та промислові роботи
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

У сучасному світі спостерігається стійка тенденція до комплексної автоматизації виробництва на основі мехатронних і робототехнічних систем. При цьому існує постійна потреба в професіоналах, здатних вирішувати завдання проектування, створення і обслуговування комплексних виробничих систем, реалізованих на основі мехатронних модулів, що включають механічні компоненти, приводи і системи управління.

Випускники, які здобули освіту за даною програмою можуть займатися організацією роботи автоматизованого виробництва на основі робототехнічних комплексів і засобів мехатроніки, розробляти і проектувати робототехничну техніку і мехатронні модулі, займатися експлуатацією та налагодженням робототехнічного обладнання на машинобудівних підприємства і підприємствах харчової промисловості, розробляти і налагоджувати роботи й маніпулятори для цивільного сектора, вирішують інші захоплюючі завдання.

Наші випускники завжди затребувані на ринку праці, мають гідну заробітну плату і кар'єрне зростання.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2019 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Математичне моделювання технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Сучасні методи компьютерного проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методи та засоби випробування машин
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Наукові проблеми прикладної механіки
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 13.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 16.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія навчання і професійна кар'єра
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Проектування ГВС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Монтаж, експлуатація та ремонт ГВС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія автоматизованого керування машинами
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Мобільні роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Транспортна логістика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Спеціалізовані комп'ютерні системи автоматизованого проектування машин
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Будівельна механіка самохідних транспортних засобів
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Менеджмент і маркетинг інноваційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Курсові проекти

Проектування ГВС
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Монтаж, експлуатація та ремонт ГВС
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Мобільні роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Транспортна логістика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Інформаційні та вимірювальні пристрої
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Моделювання логістичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Математична фізика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Яглінський Віктор Петрович