Технології машинобудування та програмування обладнання

ID: 50615
Галузь знань 
13 Механічна інженерія
Спеціальність 
131 Прикладна механіка
Спеціалізація 
Технології машинобудування та програмування обладнання
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Сучасне виробництво пов'язане із застосуванням інноваційних технічних та технологічних рішень.

Особи, що здобули вищу освіту за цією освітньою програмою, вирішують різноманітні задачі розробки технологічних процесів від 3D технологічного проектування до 5D обробки.

Такі фахівці конче потрібні на сучасних державних та приватних машинобудівних, аграрно-промислових, харчових підприємствах України, особливо потрібні фахівці з програмування обладнання з числовим програмним керуванням.

Наші випускники мають комфортні умови праці, достойну зарплатню та перспективи кар'єрного зростання.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Професійна іноземна мова
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Комерційна діяльність та управління проектами і Start-Up-ами
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Математичне моделювання технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Наукові проблеми прикладної механіки
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методи та засоби випробувань машин
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Виробнича логістика в машинобудуванні
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Технологія машинобудування в галузі
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
CAM та САРР системи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 12.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 18.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: кандидат психологічних наук, доцент Колот С.О.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В.В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Системи ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Технологічна динаміка
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Забезпечення експлуатаційних характеристик машин
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Ресурсо- та енергозберігаючі технології
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Технології енергозбереження в машинобудуванні
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Тенденції розвитку машинобудування
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Технологічне забезпечення якості машин
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Технологічна спадковість
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Динаміка та моделювання технологічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Коливання та точність механічної обробки
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Коливання та точність механічної обробки
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Оптимізаційні задачі в технології машинобудування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Планування наукових досліджень
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Оптимізаційні задачі в технології машинобудування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2019 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Математичне моделювання технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Наукові проблеми прикладної механіки
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методи та засоби випробувань машин
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Сучасні методи компютерного проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 13.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 16.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Озернюк Г.В.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Озернюк Г.В.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія навчання і професійна кар'єра
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Технології енергозбереження в машинобудуванні
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Технологічна динаміка
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Технологічна динаміка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Технологічна підготовка виробництв
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Технологія машинобудування в галузі
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Технологічне забезпечення якості машин
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Технологічне забезпечення якості машин
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Забезпечення експлуатаційних характеристик машин 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Забезпечення експлуатаційних характеристик машин 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Ресурсо- та єнергозберігаючі технології
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Виробнича логістика в машинобудуванні
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Проектування механоскладальних цехів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Ларшин Василь Петрович