Інженерія логістичних систем

ID: 50856
Галузь знань 
13 Механічна інженерія
Спеціальність 
131 Прикладна механіка
Спеціалізація 
Інженерія логістичних систем
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

В умовах глобалізації світової економіки найбільш актуальним є завдання оптимізації переміщення вантажних потоків від виробника до споживачів. Для чого використовуються різні логістичні системи і фахівці з їх створення та обслуговування. Виробнича логістика, логістичні системи для складування, транспортна логістика, логістика портів, розподіл і доставка матеріальних потоків у всіх областях виробництва і надання послуг дозволяє залишатися конкурентоспроможним будь-якій організації чи фірмі, навіть в умовах жорсткої конкуренції.

Фахівці з інженерії логістичних систем завжди високо цінуються і бажані на підприємствах загального і спеціального призначення різних форм власності, в транспортних організаціях і кампаніях, контейнерних терміналах, терміналах портів, терміналах залізничних станцій, автоматизованих транспортно-складських системах різного призначення, і в інших структурах де необхідно займатися підбором обладнання, організацією і оптимізацією руху вантажів.

Наші випускники завжди затребувані на ринку праці, мають гідну заробітну плату і кар'єрне зростання.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. ю. н. , доцент Озернюк Г. В.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Машини і обладнання складів і логістика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Авто- електронавантажувачі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Математичне моделювання технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Спеціалізовані компютерні системи автоматизованого проектування машин
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Транспортна логістика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Автоматизація управління транспортно-складськими процесами в логістиці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 12.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 18.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В.В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Системи ефективних соціальних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Пожежна безпека в міських системах
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Менеджмент і макетинг інноваційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інвестиційний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Державно-приватне партнерство і аутсорсинг
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Інформаційні та вимірювальні пристрої
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Моделювання логістичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Наукові проблеми прикладної механіки
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Сучасні методи компьютерного проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Спеціальні розділи механіки руйнувань
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Сертифікаційні випробування матеріалів і промислової продукції
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Методи та засоби випробування машин
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Методологія наукових досліджень в машинобудуванні
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Надійність технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Сидоренко Ігор Іванович