Динаміка, міцність машин та транспортних засобів

ID: 50854
Галузь знань 
13 Механічна інженерія
Спеціальність 
131 Прикладна механіка
Спеціалізація 
Динаміка, міцність машин та транспортних засобів
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. ю. н. , доцент Озернюк Г. В.
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор філологічних наук, професор Домброван Т.І.
Методика викладання професійних дисциплін
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Методи та засоби випробування машин
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Міцність та руйнування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Математичне моделювання технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Сучасні методи компьютерного проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Теорія коливань
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Математична фізика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова як іноземна*
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н., доц. Коляда-Березовська Т.Ф.
Українська мова як іноземна**
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н., доц. Коляда-Березовська Т.Ф.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В.В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Системи ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Пожежна безпека в міських системах
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Менеджмент і маркетинг інноваційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Інвестиційний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Державно-приватне партнерство і аутсорсинг
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Моделювання логістичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Наукові проблеми прикладної механіки
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Сучасні методи компьютерного проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Спеціальні розділи механіки руйнувань
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Сертифікаційні випробування матеріалів і промислової продукції
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Методи та засоби випробування машин
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Методологія наукових досліджень в машинобудуванні
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Надійність технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Безпілотне керування транспортним засобом
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. ю. н. , доцент Озернюк Г. В.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Проектування ГВС
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Теорія автоматизованого керування машинами
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Математичне моделювання технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Спеціалізовані компютерні системи автоматизованого проектування машин
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Мобільні роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Монтаж, експлуатація та ремонт ГВС
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 12.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 18.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В.В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Системи ефективних соціальних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Пожежна безпека в міських системах
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Менеджмент і макетинг інноваційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інвестиційний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Державно-приватне партнерство і аутсорсинг
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Інформаційні та вимірювальні пристрої
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Моделювання логістичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Наукові проблеми прикладної механіки
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Сучасні методи компьютерного проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Спеціальні розділи механіки руйнувань
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Сертифікаційні випробування матеріалів і промислової продукції
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Методи та засоби випробування машин
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Методологія наукових досліджень в машинобудуванні
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Надійність технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2019 рік вступу
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійне навчання і професійна кар'єра
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Корнещук В.В.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Спеціальні розділи механіки руйнувань
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Сертифікаційні випробування матеріалів і промислової продукції
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Будівельна механіка машин
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Проектування в CAD/CAE
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Міцність та руйнування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія коливань
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Механіка деформованого твердого тіла
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Менеджмент і маркетинг інноваційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Моделювання логістичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Математична фізика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Методи та засоби випробування машин
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Наукові проблеми прикладної механіки
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Підготовка на базі ступеня бакалавра, 2019 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Математичне моделювання технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Сучасні методи компьютерного проектування
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Методи та засоби випробування машин
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Наукові проблеми прикладної механіки
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.

Практична підготовка

Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 13.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 16.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія навчання і професійна кар'єра
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Машини і обладнання складів і логістика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Монтаж, експлуатація та ремонт ГВС
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Транспортна логістика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Авто- електронавантажувачі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Мобільні роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Спеціалізовані комп'ютерні системи автоматизованого проектування машин
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Будівельна механіка самохідних транспортних засобів
Кількість кредитів ЄКТС: 7.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Менеджмент і маркетинг інноваційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Курсові проекти

Машини і обладнання складів і логістика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Монтаж, експлуатація та ремонт ГВС
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Транспортна логістика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Інформаційні та вимірювальні пристрої
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Моделювання логістичних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Математична фізика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Оробей Віктор Федорович