Інформаційні системи та технології

ID: 50916
Галузь знань 
12 Інформаційні технології
Спеціальність 
126 Інформаційні системи та технології
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Спеціалісти з інформаційних систем та технологій – це професіонал з перспективних напрямів розробки ІСТ, а саме з проектування, розробки програмного, апаратного забезпечення інформаційних, інтелектуальних комп'ютерних систем і технологій на основі: високорівневих мов програмування; мобільних технологій (Mobile Technologies); глобальних систем передачі, зберігання і обробки інформації; систем та технологій інтернету речей (Internet of Things); хмарних технологій (Cloud Computing); методів аналізу і обробки великих обсягів даних (Big Data Analytics); систем штучного інтелекту (Artificial Intelligence); глибокого навчання.

Ми пропонуємо вам можливість набути професійні компетентності сучасного фахівця з інформаційних систем та технологій з освітою міжнародного зразка. Умова придбання компетентностей – навчання за цією програмою. 

Навчатись у нас це :

 • по-перше – можливість набути «soft skills» – навичок, які забезпечать Вашу професійну інтеграцію в сучасному світі, це комунікативні навички, зокрема:
  • навички виступу перед аудиторією,
  • навички командної роботи,
  • уміння керувати часом,
  • гнучкість і адаптивність,
  • особистісні лідерські якості;
 • по-друге – можливість саморозвитку – Ви зможете реалізувати себе в наукової діяльності, наприклад:
  • брати участь у стартапах та наукових гуртках.
  • брати участь в наукових та науково-практичних конференціях, конкурсах та олімпіадах із інформаційних технологій (від місцевих до міжнародних);
 • по-третє – можливість вибору – Здобувач маєте право самостійно:
  • обирати вибіркові дисципліни з загального та професійного циклів і набувати компетентності сучасного рівня в інформаційних системах та технологіях,
  • обирати місця для проходження виробничої та переддипломної практики, яка допоможе придбати нові практичні вміння і навички для професійної діяльності у сфері інформаційних технологій,
 • по-четверте – можливість бути почутим – Ви маєте можливість вступити до студентського самоврядування і ваш голос завжди буде почутий, а думка – врахована!

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Вичужанін Володимир Вікторович