Кібербезпека

ID: 50875
Галузь знань 
12 Інформаційні технології
Спеціальність 
125 Кібербезпека
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Метою даної освітньо-професійної  програми є формування компетентностей, спрямованих на захист складових кіберпростору для зменшення небажаних наслідків від максимально можливого числа загроз і впливів шляхом забезпечення кібербезпеки сучасних інформаційних технологій. Характерною особливістю програми є її орієнтованість на сучасні інформаційні технології, їх застосування для розв’язку задач кібербезпеки, що робить її випускників конкурентоспроможними на ринку праці, дає їм переваги в порівнянні з іншими фахівцями з кібербезпеки.

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою здатні самостійно проводити дослідження та забезпечувати ефективне функціонування систем та комплексів інформаційної та кібербезпеки, розробляти та обслуговувати спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для забезпечення захисту інформаційно-комунікаційних, комп'ютерних  систем (зокрема, програмних комплексів для проведення експертизи та забезпечення захисту від несанкціонованого використання цифрових контентів, а також для захисту авторських прав), організовувати реагування на загрози інформаційної безпеки. 

На сьогоднішній день спостерігається значний дефіцит фахівців з кібербезпеки в Україні та за її межами, тому випускники даної освітньої програми користуються високим попитом на ринку праці та є високооплачуваними співробітниками. Випускники освітньої-професійної програми «Кібербезпека» є затребуваними фахівцями у державних та приватних установах: кіберполіції, банках, телекомунікаційних компаніях, службах спецзв’язку, IT-компаніях тощо.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Лебедєва Олена Юріївна