Спеціалізовані комп’ютерні системи

ID: 50825
Галузь знань 
12 Інформаційні технології
Спеціальність 
123 Комп’ютерна інженерія
Спеціалізація 
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Яковлев Дмитро Павлович