Інформаційні технології проектування

ID: 50620
Галузь знань 
12 Інформаційні технології
Спеціальність 
122 Комп’ютерні науки
Спеціалізація 
Інформаційні технології проектування
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Професія фахівця з комп’ютерних наук в галузі дизайну в останні роки є однією з найбільш затребуваних на ринку праці України та Європи.

Комп’ютерний дизайн сьогодні – це не тільки престижна, але і дуже цікава професія. Ця професія народжується там, де творчість тісно взаємодіє з логікою, вона дозволяє самовиражатися у різних проявах, креативно втілювати свої задуми у життя за допомогою комп’ютерного графічного мистецтва, фантазії та нових технологій.

Однією з переваг роботи комп’ютерного дизайнера є можливість працювати як на фрілансі, так і в офісі. Ще й оплата за цю роботу досить висока, хоча працювати доводиться багато і наполегливо.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Тонконогий Володимир Михайлович