Програмне забезпечення систем захисту інформації

ID: 21040
Галузь знань 
12 Інформаційні технології
Спеціальність 
122 Комп’ютерні науки
Спеціалізація 
Програмне забезпечення систем захисту інформації
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Наша освітньо-професійна програма є унікальною в Україні програмою в рамках даної спеціальності, оскільки поєднує в собі такі актуальні напрямки, як комп'ютерні науки й інформаційна й кібернетична безпека. Обсяг потоків інформації в кіберпросторі збільшуються з кожним роком, при цьому у даний момент жодна комп'ютерна система не може ефективно функціонувати без належного кіберзахисту, будь-яке програмне забезпечення вимагає забезпечення інформаційної безпеки. Наша освітня програма є відповіддю на цей виклик, вона дасть можливість випускникам одержати комплексні знання, які дозволять їм бути компетентними як у питаннях розробки, впровадження, підтримки, удосконалення програмного забезпечення, так і в питаннях забезпечення його кібербезпеки, що робить їх конкурентоспроможними на ринку праці, дає їм переваги в порівнянні з іншими фахівцями з комп'ютерних наук. 

Наша особливість - це цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з захисту інформації, програмного забезпечення захисту інформації, в тому числі, при організації та виявленні прихованих каналів зв’язку в каналах загального користування, при організації експертизи цілісності та автентичності цифрової інформації.

Ми випускаємо сучасних фахівців, які здатні самостійно проводити дослідження інформаційних, комп’ютерних технологій, аналіз, удосконалення інформаційних систем, в тому числі, систем захисту інформації. Саме тому наші випускники можуть займати не тільки традиційні для 122 спеціальності посади, але й посади, що безпосередньо пов’язані з інформаційною і кібербезпекою, що значно розширює їх можливості при працевлаштуванні.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В.
Організація винахідницької діяльності в IT-галузі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова (Англійська мова1, Німецька мова 1, Іспанська мова 1, Польська мова 1)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова (Англійська мова1, Німецька мова 1, Іспанська мова 1, Польська мова 1)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вища математика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Фізика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Кафедра: Кафедра фізики
Викладач: ст. викладач Мілейко Т.М..

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Організація бізнес-процесів в ІТ-галузі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Сучасні інформаційні технології та інформаційна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент кафедри Сапожнікова Н.Ю.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Кадровий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: кандидат психологічних наук, доцент Колот С.О.
Організаційна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Системи ефективних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Пожежна безпека в міських системах
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 2*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 2*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 3*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 3*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 3*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 3*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 3*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 3*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 4*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 4*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Німецька мова 4*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 4*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іспанська мова 4*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 4*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Французька мова 4*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 4*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Польська мова 4*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 4*
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова як іноземна**
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна**
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна**
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н., доц. Коляда-Березовська Т.Ф.
Українська мова як іноземна**
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н., доц. Коляда-Березовська Т.Ф.
Українська мова як іноземна**
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна**
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна**
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Законодавство в галузі інформаційної безпеки
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Законодавство в галузі інформаційної безпеки
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Законодавство в галузі інформаційної безпеки
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Законодавство в галузі інформаційної безпеки
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Практики культурної комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Практики культурної комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Практики культурної комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Практики культурної комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Конфліктологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Конфліктологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Конфліктологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Конфліктологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи екології
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Екологічний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Промислова екологія
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Економічні студії
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи ринкової економіки
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Компоненти технічних засобів комп'ютеризованих систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Матеріали електронної техніки
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2019 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Стратегічний аналіз та основи інноваційного підприємництва в іт-галузі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Безпека технічних систем
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Екологічна безпека
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: Бочковський А.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Філиппова С.В.
Патентознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Філиппова С.В.
Професійне навчання і професійна кар'єра
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: Залік.
Викладач: Яценко М.С.
Професійна педагогіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Лебедєва Олена Юріївна