Економіка підприємства

ID: 50767
Галузь знань 
05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 
051 Економіка
Спеціалізація 
Економіка підприємства
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Економіка – це напрям професійної діяльності, який є не тільки максимально затребуваним і високо оплачуваним. Він формує новий спосіб мислення фахівця, що сприяє розвитку аналітичних здібностей та робить його конкурентоспроможним на ринку праці.

Основні напрями підготовки магістрів з даної програми забезпечують отримання компетентностей щодо знання сучасного стану економічної науки, дослідження та аналізу ефективності діяльності, конкурентоспроможності, економічної безпеки та управління проєктами розвитку окремого підприємства, знання комп'ютерного моделювання і інформаційних технологій, поглибленого опанування професійною іноземною мовою. Все це зробить вас затребуваним фахівцем, який може вирішувати широке коло питань!

За результатами навчання ви отримуєте професійну кваліфікацію, яка дозволить вам здійснювати консалтинг з економічних питань, здійснювати бізнес-аналіз інвестицій, кредитування, планування, фінансів, ціноутворення. Ви оволодієте знаннями та навичками щодо застосування сучасного аналітичного інструментарію, необхідного для поглибленого обґрунтування господарських рішень, застосування імітаційних моделей та інформаційних технологій в розробці планових рішень. 

Вчитися у нас це:

 • по-перше – можливість набути «soft skills», тобто комунікативних навичок, які дозволять вам працювати у сучасному колективі:
  • прцювати у команді,
  • обґрунтовувати свої пропозиції та рішення,
  • проявити лідерські якості, гнучкість та адаптивність до змін,
  • управляти своїм часом;
 • по-друге – можливість саморозвитку. Ви зможете реалізувати себе в професійній та наукової діяльності, наприклад:
  • брати участь у роботі наукових гуртків та дослідницькій роботі кафедри,
  • писати наукові роботи у професійній сфері, визначати інформацію, необхідну для вирішення окремих професійних задач та її джерела, 
  • брати участь в науково-практичних конференціях та олімпіадах за спеціальністю;
 • по-третє – можливість вибору. Здобувач маєте право самостійно обирати:
  • вибіркові дисципліни з загального та професійного циклів,
  • місця для проходження практик, що дозволить врахувати ваші уподобання за обраним видом діяльності,
 • по-четверте – можливість бути почутим. Ви станете членом студентського самоврядування і зможете прямо впливати на якість навчального процесу, ваш голос завжди буде почутий, а думка – врахована!

І завжди та у всьому Ви зможете отримати підтримку від наших викладачів та партнерів!

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Черкасова Тетяна Ігорівна