Радіоелектронні та телекомунікаційні системи

ID: 50878
Галузь знань 
17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 
172 Телекомунікації та радіотехніка
Спеціалізація 
Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Сучасні радіоелектронні та телекомунікаційні системи (РТС) – це смартфони, планшети, нетбуки, аудіо-,телевізійні пристрої, автомобільна, медицинська, охоронна радіоелектроніка,  безпровідні  локальні та глобальні мережи. Вивчаються компоненти РТС - антени, підсилювачі, аналогові та цифрові пристрої передачі, прийому, обробки та захисту інформації, мікроконтролери,  процесори, операційні системи, мови програмування для розробки прикладних програм.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Садченко Андрій Валерійович