Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки

ID: 50880
Галузь знань 
17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 
172 Телекомунікації та радіотехніка
Спеціалізація 
Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Результатами навчання є здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми,   вміння та навички до виконання інженерних завдань з моделювання, проектування, розрахунку та технології різноманітних засобів  і систем радіоелектронної техніки з використанням  інтелектуальних технологій. Професійна кваліфікація дозволяє займати інженерні та управлінські посади в компаніях, малих підприємствах та інститутах промислового та інформаційного сектору.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми