Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі

ID: 50882
Галузь знань 
17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 
172 Телекомунікації та радіотехніка
Спеціалізація 
Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

У наш час базою спеціалізації є використання комп'ютерів і програм з обробки даних.

Здобуваються знання з розробки алгоритмів та програм, проектування, виробництва, експлуатації і обслуговування: мереж обміну даними різного призначення (звук, відео, зв’язок), спеціалізованих комп’ютерів та терміналів, радіостанції, мобільних та навігаційних пристроїв, різних систем з передачі, прийому і обробки електромагнітних, оптичних або електричних сигналів.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Фонар Людмила Сергіївна