Безпека інформаційних і комунікаційних систем

ID: 50884
Галузь знань 
17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 
172 Телекомунікації та радіотехніка
Спеціалізація 
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

У наш час спеціалізація є важливим елементом мереж обміну даними та комп’ютеризованих систем різного призначення, що відображено в багатьох національних та міжнародних стандартів.

Здобуваються знання з розробки алгоритмів та програм, проектування, сертифікації та експлуатації систем захисту інформації в комп’ютерних, мобільних та глобальних мережах, системному та прикладному програмному забезпеченні, спеціалізованих засобів захисту інформації.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Мельник Маргаріта Олександрівна