Біомедична інженерія

ID: 50578
Галузь знань 
16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність 
163 Біомедична інженерія
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія» спрямована на підготовку фахівців у сфері виробництва, експлуатації, ремонту, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації медико-біологічних приладів і систем, оцінки відповідності технічним стандартам біозахисту та біобезпеки біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення, штучних органів, а також відповідного програмного забезпечення на підприємствах медичної промисловості.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Тітова Наталья Володимирівна