Хімічні технології неорганічних речовин

ID: 50868
Галузь знань 
16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність 
161 Хімічні технології та інженерія
Спеціалізація 
Хімічні технології неорганічних речовин
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Освітня програма спрямована на поєднання хіміко-технологічного, інженерного мислення і практики в рамках культури інновацій. Особлива увага приділяється технологіям основного неорганічного синтезу, мінеральних добрив, солей і лугів та технології водопідготовки. Широке, інтегроване поєднання курсів навчання дисциплін з інженерної підготовки з сучасними ІТ технологіями. Робочі місця – промислові підприємства, лабораторії та науково-дослідні організації. 

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Іванченко Лілія Василівна