Інтелектуальні комп’ютерні системи управління

ID: 50654
Галузь знань 
15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціалізація 
Інтелектуальні комп’ютерні системи управління
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Розробка апаратного, математичного та програмно-алгоритмічного забезпечення систем управління; систем збору, передачі та обробки інформації на основі сучасних інформаційних технологій (INTERNET, WEB, 3D, Java).  Випускники  можуть працювати в галузях: системи управління та телеметрії; системи безпеки та захисту інформації на посадах: системного-аналітика; розробника управляючих та інформаційних систем,адміністратора баз даних.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Ложечніков Вадим Феліксович