Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях

ID: 50922
Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
144 Теплоенергетика
Спеціалізація 
Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Ковальчук В'ячеслав Іванович