Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях

ID: 50921
Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
143 Атомна енергетика
Спеціалізація 
Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Енергетика є галуззю, що виробляє головний ресурс для всіх напрямків існування цивілізації. Досягнення в напрямку будови матерії відкрили можливість використання невичерпних джерел – ядерної енергетики. Підготовка теплоносіїв, супровід їх поведінки в процесах перетворення ядерної енергії в теплову і механічну є головним інтересом фахівців, що здобувають вищу освіту за цією освітньою програмою, працевлаштовуються на 14 блоках 4 АЕС, що виробляють 70% енергії в Україні.

Перетворення ядерної енергії неминуче супроводжується утворенням речовин, властивості яких потребують особливих умов поводження та зберігання. Такі знання і вміння також є предметом інтересу цієї освітньої програми. Вони дозволяють попереджати вихід небезпечних речовин в довкілля і створювати безпечні умови для працівників та населення. Випускники підготовлені до виконання інженерних завдань з моделювання, проектування, розрахунку технологічних схем і обладнання підготовки теплоносіїв та переробки радіоактивних відходів АЕС

Бакалаври, які отримали освітній рівень за цією освітньою програмою мають комфортні умови праці, достойну зарплатню та перспективи кваліфікаційного та кар'єрного зростання.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Дорож Ольга Анатоліївна