Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях

ID: 50813
Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
143 Атомна енергетика
Спеціалізація 
Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Сучасні світові промислові технології і економіка країни в цілому залежать від надійного функціонування потужних джерел енергії. Безпечне генерування електроенергії на атомних електростанціях є однією з умов добробуту та нормальної життєдіяльності суспільства. Отже, фахівці, які кваліфіковано поводяться з відповідним обладнанням і забезпечують безпечну, в тому числі радіаційно-безпечну, експлуатацію АЕС, користуються і користуватимуться попитом  на підприємствах атомної енергетичній галузі та цінуватися у суспільстві.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Погосов Олексій Юрійович