Атомна енергетика

ID: 50677
Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
143 Атомна енергетика
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

В Україні працюють 15 енергоблоків атомних електричних станцій, які потребують кваліфікованого персоналу.

Плани розвитку атомної галузі України – це продовження експлуатації існуючих енергоблоків та будівництво нових.

Так, видано Указ Президента України про добудову двох блоків на Хмельницькій АЕС, розглядається заміна двох перших блоків Рівненської АЕС на реактори малої потужності SMR-160 американського проекту.

Слід зауважити, що зняття з експлуатації атомного реактора потребує також дуже кропіткої роботи та наявності фахівців з атомної енергетики. 

Все це зумовлює затребуваність наших випускників в Україні. 

Крім того, зараз у світі будується понад 50 нових енергоблоків, які чекають своїх експлуатаційників. Це: Франція, Фінляндія, Великобританія, Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина та інші.

Знання англійської мови та практична підготовка роблять наших випускників жаданими фахівцями у будь-якій країні.

Ми пропонуємо Вам стати висококваліфікованим фахівцем у галузі атомної енергетики, адже це:

  • цікава й важлива для суспільства робота, тому що виробництво електроенергії робить можливим саме існування нашої цивілізації та її розвиток; 
  • пристойна заробітна платня, яка дозволяє гідно забезпечувати свою родину.

Студенти, що здобувають освіту за цією освітньою програмою, отримують більшу на 30% стипендію, ніж студенти інших спеціальностей. Кращі студенти отримують стипендію Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом».

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Корольов Олександр Вікторович