Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

ID: 50653
Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація 
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Фахівці набувають знання та навички  як в галузі відновлювальної енергетики, так і в теплоенергетиці та електроенергетиці, що дозволяє їм працювати і в Україні, і закордоном не тільки на підприємствах, які генерують, постачають та використовують тепло- і електроенергію, але й в  харчовій чи хімічній промисловості, консалтингових компаніях, вищих навчальних закладах. Студенти можуть одночасно  навчатися в Польщі за програмою "Подвійний диплом".

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Мельнік Сергій Ігорович