Енергетичні комплекси та системи

ID: 50892
Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація 
Енергетичні комплекси та системи
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Фахівці набувають знання та навички з виробництва і використання як традиційних, так і відновлюваних джерел енергії,  що дозволяє їм працювати як в Україні, так і закордоном в таких організаціях: електро- та теплогенеруючі (постачаючі); підприємства харчової та хімічної промисловості;  консалтингові та маркетингові компанії; вищі навчальні заклади Студенти  також можуть одночасно  навчатися в Польщі за програмою "Подвійний диплом".

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Височин Віктор Васильович