Обладнання для переробки та транспортування нафтопродуктів

ID: 40004
Галузь знань 
13 Механічна інженерія
Спеціальність 
133 Галузеве машинобудування
Спеціалізація 
Обладнання для переробки та транспортування нафтопродуктів
Форма навчання 
Очна (денна).
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

У сучасному світі спостерігається стійка тенденція до підвищення ефективності використання невідновлюваних природних ресурсів, зокрема, корисних копалин у вигляді нафти й газу. Це приводить до збільшення глибини переробки й зниженню втрат при транспортуванні, зберіганні та розподілі цих продуктів, росту складності встаткування, систем керування й контролю нафтогазопереробних виробництв.

Для розробки, адміністрування, експлуатації сучасних систем подібного типу на нафтопереробних підприємствах потрібні професіонали, що володіють широким колом знань в області технологій і встаткування хімічних виробництв.

На сучасних підприємствах фахівці з даним рівнем освіти завжди затребувані при обслуговуванні та ремонті нафтозаводського обладнання; на підприємствах з видобутку нафти, газу та газового конденсату, сланцю та вугілля; на машинобудівних підприємствах; при проектуванні, обслуговуванні та ремонті магістральних трубопроводів. Можуть не тільки експлуатувати встаткування для переробки та розподілу нафтопродуктів, а й займатися його проектуванням і виробництвом.

Наші випускники високо цінуються на ринку праці, мають гідну зарплату і кар'єрне зростання.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми