Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання

ID: 50650
Галузь знань 
13 Механічна інженерія
Спеціальність 
133 Галузеве машинобудування
Спеціалізація 
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

У сучасному світі жодне високоефективне виробництво не обходиться без механізації і автоматизації робочих процесів. Більшість технологічних і транспортних операцій, а також вантажно-розвантажувальних робіт виконується за допомогою підйомно-транспортних машин і устаткування. Дані машини настільки різноманітні за своїм призначенням, що охоплюють всі сфери діяльності людини.

Фахівці в цій галузі завжди затребувані у відділах механізації морських і річкових портів, при будівництві цивільних і промислових об'єктів, в контейнерних терміналах, на підприємствах конвеєрного й елеваторного обладнання, в ліфтовому господарстві, в відділах механізації дорожніх служб та інших сферах, де є підйомно-транспортні машини. Можуть не тільки експлуатувати ПТМ, а й займатися їх проектуванням і виробництвом.

Наші випускники високо цінуються на ринку праці, мають гідну зарплату і кар'єрне зростання.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Ткачьов Анатолій Вікторович