Мехатроніка та промислові роботи

ID: 50857
Галузь знань 
13 Механічна інженерія
Спеціальність 
131 Прикладна механіка
Спеціалізація 
Мехатроніка та промислові роботи
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

У сучасному світі спостерігається стійка тенденція до комплексної автоматизації виробництва на основі мехатронних і робототехнічних систем. При цьому існує постійна потреба в професіоналах, здатних вирішувати завдання проектування, створення і обслуговування комплексних виробничих систем, реалізованих на основі мехатронних модулів, що включають механічні компоненти, приводи і системи управління.

Випускники, які здобули освіту за даною програмою можуть займатися організацією роботи автоматизованого виробництва на основі робототехнічних комплексів і засобів мехатроніки, розробляти і проектувати робототехничну техніку і мехатронні модулі, займатися експлуатацією та налагодженням робототехнічного обладнання на машинобудівних підприємства і підприємствах харчової промисловості, розробляти і налагоджувати роботи й маніпулятори для цивільного сектора, вирішують інші захоплюючі завдання.

Наші випускники завжди затребувані на ринку праці, мають гідну заробітну плату і кар'єрне зростання.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Михайлов Євгеній Павлович