Комп’ютерне проектування та дизайн машин

ID: 50586
Галузь знань 
13 Механічна інженерія
Спеціальність 
131 Прикладна механіка
Спеціалізація 
Комп’ютерне проектування та дизайн машин
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Сучасна людина живе у світі машин і конструкцій стикаючись із ними на виробництві та у побуті. Забезпечення сталого промислового розвитку України потребує висококваліфікованих фахівців здатних розробляти, впроваджувати та обслуговувати новітнє машинобудівне обладнання.

Сьогодні при створенні нової техніки на основі накопиченого потенціалу відомих конструкторських рішень та нових ідей в умовах конкуренції існує великий попит на фахівців, які здатні застосовувати можливості комп’ютерних засобів проектування та моделювання. 

Для реалізації цих можливостей у навчальному процесі використовуються програмні продукти, наприклад, АСКОН, ANSYS, які утримують комплекти інструментів для машинобудівного проектування на професійному рівні та надають розширені можливості 3D-моделювання, аналізу методом кінцевих елементів, динамічного аналізу, керування даними, випуску документації й спільної роботи в системах автоматизованого проектування.

Оволодіння сучасними комп’ютерними програмами дає можливість особам, що здобули освіту за цією освітньою програмою, швидко адаптуватися до умов сучасного виробництва, домогтися гідної оплати праці та мати перспективи кар’єрного росту.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Тіхенко Валентин Миколайович