Технології машинобудування та програмування обладнання

ID: 50585
Галузь знань 
13 Механічна інженерія
Спеціальність 
131 Прикладна механіка
Спеціалізація 
Технології машинобудування та програмування обладнання
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Сучасне виробництво пов'язане із застосуванням інноваційних технічних та технологічних рішень.

Особи, що здобули вищу освіту за цією освітньою програмою, вирішують різноманітні задачі розробки технологічних процесів від 3D технологічного проектування до 5D обробки.

Такі фахівці конче потрібні на сучасних державних та приватних машинобудівних, аграрно-промислових, харчових підприємствах України, особливо потрібні фахівці з програмування обладнання з числовим програмним керуванням.

Наші випускники мають комфортні умови праці, достойну зарплатню та перспективи кар'єрного зростання.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Ткаченко Борис Олегович