Інженерія логістичних систем

ID: 50855
Галузь знань 
13 Механічна інженерія
Спеціальність 
131 Прикладна механіка
Спеціалізація 
Інженерія логістичних систем
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

В умовах глобалізації світової економіки найбільш актуальним є завдання оптимізації переміщення вантажних потоків від виробника до споживачів. Для чого використовуються різні логістичні системи і фахівці з їх створення та обслуговування. Виробнича логістика, логістичні системи для складування, транспортна логістика, логістика портів, розподіл і доставка матеріальних потоків у всіх областях виробництва і надання послуг дозволяє залишатися конкурентоспроможним будь-якій організації чи фірмі, навіть в умовах жорсткої конкуренції.

Фахівці з інженерії логістичних систем завжди високо цінуються і бажані на підприємствах загального і спеціального призначення різних форм власності, в транспортних організаціях і кампаніях, контейнерних терміналах, терміналах портів, терміналах залізничних станцій, автоматизованих транспортно-складських системах різного призначення, і в інших структурах де необхідно займатися підбором обладнання, організацією і оптимізацією руху вантажів.

Наші випускники завжди затребувані на ринку праці, мають гідну заробітну плату і кар'єрне зростання.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Лінгур Валерій Миколайович