Соціальна інженерія

ID: 50874
Галузь знань 
12 Інформаційні технології
Спеціальність 
125 Кібербезпека
Спеціалізація 
Соціальна інженерія
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

На сьогоднішній день інформаційна та кібернетична безпека стає однією з найбільш актуальних проблем сучасного високотехнологічного суспільства. 

Найбільш сучасною, дуже молодою складовою кібербезпеки є соціальна інженерія. Сьогодні соціальна інженерія найчастіше розглядається лише як вид злочинної діяльності, що полягає у використанні психологічних технік для одержання конфіденційної інформації або створенні таких умов і обставин, які максимально ефективно приводять до конкретного необхідного результату, з використанням соціології й психології. Але це погляд лише з однієї сторони. Дійсно, як писав Парацельс, "усе є отрута, усе є ліки". Методами соціальної інженерії можна повернути добре ім'я компанії після атаки конкурентів або чорного піару. Психологічні методи можуть бути використані, наприклад, при деанонімізаціії мережевих "тролів", що може змусити їх вилучити небажані відгуки або наклеп. Соціальні інженери можуть виконувати функції розвідки в кіберпросторі в умови сучасних інформаційних війн. Всьому цьому ми навчимо вас в межах цієї освітньої програми.

Наша освітня програма є унікальною в Україні, вона не має аналогів в межах даної технічної спеціальності, дозволяючи оволодіти сучасними методами та засобами кібернетичної та інформаційної безпеки (технічними, програмними, організаційними, законодавчими ті іншими), які використовуються сьогодні в інформаційному просторі, з додатковим залученням соціології, психології, теорії управління. Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін, спрямованих на соціальний аспект кібербезпеки та захисту інформації, що значно розширює можливості її випускників при працевлаштуванні, роблячи їх унікальними фахівцями-«технарями», що володіють техніками соціальної інженерії.

На сьогоднішній день спостерігається значний дефіцит взагалі фахівців з кібербезпеки в Україні та за її межами, зокрема фахівців з соціальної інженерії в області кібербезпеки, які на цей час практично відсутні, тому випускники даної освітньої програми користуються високим попитом на ринку праці та є високооплачуваними співробітниками, затребуваними фахівцями у державних та приватних установах: кіберполіції, банках, телекомунікаційних компаніях, службах спецзв’язку, IT-компаніях тощо. 
Інвестиції у сферу кібербезпеки щороку зростають, що вказує на важливість та актуальність даної професії не тільки сьогодні, а й в майбутньому.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Зоріло Вікторія Вікторівна