Комп’ютерні науки та інформаційна безпека

ID: 50872
Галузь знань 
12 Інформаційні технології
Спеціальність 
122 Комп’ютерні науки
Спеціалізація 
Комп’ютерні науки та інформаційна безпека
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Наша освітньо-професійна програма є унікальною в Україні програмою в рамках даної спеціальності. Її особливістю, перевагою є те, що вона поєднує в собі такі актуальні напрямки, як комп'ютерні науки та інформаційна й кібернетична безпека. Дійсно, у даний момент жодна комп'ютерна система не може ефективно функціонувати без належного кіберзахисту, будь-яке програмне забезпечення вимагає забезпечення інформаційної безпеки. Ця освітня програма дасть можливість випускникам одержати комплексні знання, які дозволять їм бути компетентними як у питаннях розробки, впровадження, підтримки, удосконалення програмного забезпечення, так і в питаннях забезпечення його кібербезпеки, що робить їх конкурентоспроможними на ринку праці, дає їм переваги в порівнянні з іншими фахівцями з комп'ютерних наук при працевлаштуванні.

Програма пов’язана з наданням компетентностей, що пов’язані з моделюванням, розробкою, впровадженням і супроводом інформаційних систем, а також систем аналізу та обробки даних з забезпеченням захисту інформації. Підготовка здобувачів вищої освіти спрямована на комплексне вивчення комп’ютерних наук і сучасних інформаційних технологій, важливих аспектів інформаційної безпеки, зокрема програмного забезпечення захисту інформації. 

Наші випускники володіють сучасними мовами програмування (C++/С#, Java, Python). Значна увага в освітній програмі приділяється операційним системам і системному програмуванню, програмуванню баз даних (в тому числі, 1C), веб-технологіям (HTML, CSS, JS, ASP.NET), програмування мобільних пристроїв, моделюванню і проектуванню інформаційних систем, застосуванню і розробці програмних засобів захисту інформації. 

Оволодіння компетентностями освітньої програми дозволяє її випускникам розробляти інформаційні системи, програмне забезпечення будь-якої спрямованості з можливістю забезпечення захисту персональних даних, інформації, що аналізується і обробляється системою. 

Наші випускники можуть займати не тільки традиційні для 122 спеціальності посади, але й посади, що безпосередньо пов’язані з інформаційною і кібербезпекою, що значно розширює їх можливості при працевлаштуванні.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Ахмаметьєва Ганна Валеріївна