Економіко-правове забезпечення підприємництва

ID: 50631
Галузь знань 
07 Управління та адміністрування
Спеціальність 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціалізація 
Економіко-правове забезпечення підприємництва
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа 
Пучкова Світлана Ігорівна