Інформаційна діяльність

ID: 50660
Галузь знань 
02 Культура і мистецтво
Спеціальність 
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 
Чому варто здобути вищу освіту за цією освітньою програмою 

Основною ознакою сучасного суспільства є його стрімка й всеохоплююча інформатизація. Вона, звичайно, потребує своїх фахівців, які мають задовольняти потреби численних напрямків її розвитку – від суто технічних до гуманітарних та, навіть, світоглядних.

Ця освітня програма гармонійно поєднує ключові потреби інформатизації. Вона охоплює широкий спектр операцій опрацювання інформації: її пошук, аналітико-синтетичну обробку, перетворення, представлення та збереження; створення та експлуатацію інформаційних ресурсів і систем, інформаційне забезпечення споживачів у сферах виробництва, науки й управління. Вона надає теоретичних знань, вмінь та навичок, що фактично є універсальними для різноманітних посад в цих сферах та базуються на глибокому розумінні інформаційних процесів, що відбуваються в сучасному світі. Завдяки універсальності й фундаментальності освітньої програми, спрямованості на самостійне постійне навчання, наші випускники здатні опанувати будь-яку специфіку інформаційної діяльності підприємства, фірми чи організації й, більш того, сприяти її вдосконаленню на рівні кваліфікованих виконавців в підрозділах підприємств, організацій та установ, де істотною є робота з інформацією. 

Отже інформаційна діяльність є нагальною професією, а її фахівець – ключовою постаттю сучасного суспільства, де будь-яка посада чи праця швидко стає інформаційно-насиченою.

Профіль програми

Освітні компоненти програми (план підготовки)
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2020 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Математичні основи інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д. пед. н., доц. Чурсін М. М.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: ст.викл. Ященко Л.Є.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Організація державного апарату України
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Англійська мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. пед. н., доц. Добровольська-Піпіч І.Є.
Польська мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: асист. Анікіна М.І.
Англійська мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: доцент, кандидат іст. наук Мардаренко О. В.
Німецька мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: ст. викл. Волкова І. В.
Іспанська мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. пед. н., доц. Добровольська-Піпіч І.Є.
Польська мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: асист. Анікіна М.І.
Стандартизація в інформаційній сфері 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Стандартизація в інформаційній сфері 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вступ до фаху
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія соціальних комунікацій
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Культура мови та риторика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Комп'ютерне діловодство 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Комп'ютерне діловодство 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Інформаційно-аналітична діяльність
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Бібліотекознавство та бібліотечно-інформаційні технології 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Бібліотекознавство та бібліотечно-інформаційні технології 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Електронний документообіг
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Аналітико-синтетична обробка документів 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Аналітико-синтетична обробка документів 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Документознавство 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Документознавство 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Моделі інформаційно-документних служб
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Професійно-ділові комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теоретичні основи документно-інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Системи керування базами даних
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Основи PR
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика реклами
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек, архівів та інформаційних установ
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Технології архівації та зберігання інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Створення та підтримка веб-сайтів
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Управління інформаційними ресурсами
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Міжнародне інформаційне співробітництво
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Видавничі інформаційні системи 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Видавничі інформаційні системи 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Інформаційний сервіс в Інтернет
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент кафедри Сапожнікова Н.Ю.

Курсові проекти

Формування інформаційно-документних ресурсів
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Інформаційні технології та практики
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.філос.н., доцент Бородіна Н. В
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доц. Моісеєва Т. М.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: т.викл. Татакі Д.Д.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д-р іст. наук, проф. Л. І. Сухотеріна
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.ф.н. доцент Бородіна Н. В.
Економічні студії
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.е.н., доц. Волкова Н. І, к.е.н., доц. Задорожнюк Н. О.
Іміджологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.філол.н., доцент Якубовська М.Г.
Толерантність та дискримінація
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.п.н., доц. Тодорцева Ю. В.
Лідерство та кар'єрний розвиток
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: старший викладач Семенкова А.М.
Медіаправо
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.п.н., доц. Панькевич О.О.
Конфліктологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М.
Психологія мас-медіа
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.п.н., доц. Тодорцева Ю. В.
Основи академічної доброчесності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: старший викладач Масі Н.І.
Інформаційне забезпечення екологічної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: октор педагогічних наук, доцент Чурсін М.М.
Основи екології
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Карамушко А. В.
Екологічний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: Карамушко А. В.
Екологічна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: кандидат педагогічних наук, старший викладач Ткаченко С.В.
Медіаекономіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.е.н. доц. Журан О.А.
Макроекономіка
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.е.н., проф. Забарна Е.М.
Інформаційний бізнес
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд. н. із соц. ком., доц, Бірюкова Т. Л.
Економічні основи організації бізнесу
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.е.н., доц. Чередниченко В.А.
Основи ринкової економіки
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: д.е.н., проф. Забарна Е.М.
Англійська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 2.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 2.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 3.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 3.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Німецька мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Німецька мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Іспанська мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іспанська мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Французька мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Французька мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Польська мова 4.1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Польська мова 4.2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова як іноземна 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 5
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 6
Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
Українська мова як іноземна 7
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Обробка інформації баз даних та знань
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд.фіз.-мат. наук, магістр з комп’ютерних наук, доцент, Андріянов О.В.
Книгознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. н. із соц. ком., доц, Бірюкова Т. Л.
Арт-журналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд.мист., доцент Лугова Т.А.
Тренінгові технології в соціальній роботі
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к. психол. н., доцент кафедри – Гузенко В. А.
Менеджмент інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Фотожурналістика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: старший викладач Головченко В.О.
Психологія кримінальної поведінки
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. пед. наук, доц. каф. Боделан М. В.
Журналістська майстерність
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.п.н., доц. Панькевич О.О.
Психологія емоцій
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор психол. наук, професор Шрагіна Л.І.
Фондознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. н. із соц. ком., доц, Бірюкова Т. Л.
Креативні технології в рекламі та PR
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.філос.н., доцент Кубко В.П.
Основи критичного мислення
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: старший викладач Семенкова А.М.
Організаційно-адміністративні засади захисту інформації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор педагогічних наук, доцент Чурсін М.М.
Організація роботи пресслужби
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доктор наук з соц. комунікацій, професор О. В. Шевченко
Соціальна психологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: кандидат педагогічних наук, старший викладач Ткаченко С.В.
Інформаційна діяльність у сфері культури та мистецтв
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: ст.‌ ‌викл.‌ ‌Ященко‌ ‌Л.Є.‌
Інформаційно-аналітична діяльність у медіасфері
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: ст. викл. Ященко Л.Є
Психологічне консультування в соціальній роботі
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к.психол.н., доц. Кримова Н. О., ст. викл. Гордієнко І. О.
Архівні інформаційні системи
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: старший викладач Масі Н.І.
Медіакритика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к. філол. н. , доцент Якубовська М. Г.
Соціально-культурна анімація
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: старший викладач Семенкова А.М.
Інформаційні технології в документознавстві
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: канд. фіз.-мат. наук, магістр з комп’ютерних наук, доцент, Андріянов О.В.
Журналістське розслідування
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к.філос.н., доцент Кубко В.П.
PR-технології в соціальній роботі
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: к. психол. н., доцент кафедри – Гузенко В. А.
Електронні бібліотеки
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд.мист., доцент Лугова Т.А.
Медіаосвіта та медіаграмотність
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: д. філол. н., проф. Баландіна Н.Ф.
Тьюторинг в соціальній роботі
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.п.н., доц. Тодорцева Ю. В.
Управлінське документознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: старший викладач Масі Н.І.
Видавничий менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд. н. із соц. ком., доц, Бірюкова Т. Л.
Кар'єрний супровід у центрах занятості
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: старший викладач Северинюк Т.О.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2019 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Основи вищої математики
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Організація державного апарату України
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теоретичні основи документно-інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Інформаційні ресурси
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вступ до фаху
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Діловодство
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Культура мови та риторика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Культура мови та риторика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Програмно-технічний супровід публічного виступу
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Комп'ютерне діловодство
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Лінгвістичні основи документування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Лінгвістичні основи документування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Архівознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Бібліотекознавство та бібліографічні технології 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Бібліотекознавство та бібліографічні технології 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Електронний документообіг
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Аналітико-синтетична обробка документів 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. філол. наук, доцент Т. Ф. Коляда-Березовська.
Аналітико-синтетична обробка документів 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: канд. філол. наук, доцент Т. Ф. Коляда-Березовська.
Документознавство 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Документознавство 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Моделі інформаційно-документної служби підприємства
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інформаційний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.

Курсові проекти

Інформаційно-аналітична діяльність 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Викладач: ст.викл. Ященко Л.Є.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Цивільне право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Трудове і підприємницьке право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи менеджменту
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Професійно-ділові комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: анд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
Медіакомунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд. наук із соц. ком., доцент Мельник С.П.
Теорія комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доцент Сікорська В.Ю.
Теорія комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: доцент Сікорська В.Ю.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доцент кафедри Сапожнікова Н.Ю.
Економічні студії
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.е.н., доц. Волкова Н. І, к.е.н., доц. Задорожнюк Н. О.
Організація ділової комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Міжкультурні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія масових комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доцент‌ ‌Василенко‌ ‌О.П.‌
Теорія масових комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: доцент Василенко О.П
Основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент Ярова І.А.
Англійська мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 1.3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 1.4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.1 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.2 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.3 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.4 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Соціальна інформатика
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент Ярова І.А.
Основи соціокомунікативної діяльності 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи соціокомунікативної діяльності 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. наук із соц. ком., доцент Мельник С.П.
Інформаційний сервіс в Інтернет
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
HR-менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Організаційна культура
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: старший викладач Масі Н.І.
Обробка інформації баз даних та знань
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. фіз.-мат. наук, доцент, Андріянов О.В.
Соціальні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. філол. наук, доцент Сікорська В.Ю
Корпоративне управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та практика PR 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика PR 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та практика реклами 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика реклами 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Рекламний менеджмент 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Рекламний менеджмент 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Основи маркетингу
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.е.н., доц. Журан О.А.
Організація рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.філол.н., доцент Якубовська М.Г.
Історія моди
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Стандартизація в інформаційній сфері
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Журналістська майстерність
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іміджологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи науково-дослідної роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доцент Василенко О.П.
Організація роботи рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Культура і влада
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.іст.н., доцент Краснокутський Г.Є.
Інформаційний бізнес
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Журналістське розслідування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Продюсерська справа в мистецтві
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Професійна іноземна мова 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна іноземна мова 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна іноземна мова 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна іноземна мова 4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2018 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Основи вищої математики
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Організація державного апарату України
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теоретичні основи документно-інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Інформаційні ресурси
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вступ до фаху
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Діловодство
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Культура мови та риторика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Культура мови та риторика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Програмно-технічний супровід публічного виступу
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Комп'ютерне діловодство
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Лінгвістичні основи документування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Лінгвістичні основи документування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Архівознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Бібліотекознавство та бібліографічні технології 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Бібліотекознавство та бібліографічні технології 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Електронний документообіг
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Аналітико-синтетична обробка документів 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. філол. наук, доцент Т. Ф. Коляда-Березовська.
Аналітико-синтетична обробка документів 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: канд. філол. наук, доцент Т. Ф. Коляда-Березовська.
Документознавство 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Документознавство 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Моделі інформаційно-документної служби підприємства
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інформаційний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.

Курсові проекти

Інформаційно-аналітична діяльність 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Викладач: ст.викл. Ященко Л.Є.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Цивільне право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Трудове і підприємницьке право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи менеджменту
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Професійно-ділові комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: анд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
Медіакомунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд. наук із соц. ком., доцент Мельник С.П.
Теорія комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доцент Сікорська В.Ю.
Теорія комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: доцент Сікорська В.Ю.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доцент кафедри Сапожнікова Н.Ю.
Економічні студії
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.е.н., доц. Волкова Н. І, к.е.н., доц. Задорожнюк Н. О.
Організація ділової комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Міжкультурні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія масових комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доцент‌ ‌Василенко‌ ‌О.П.‌
Теорія масових комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: доцент Василенко О.П
Основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент Ярова І.А.
Англійська мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 1.3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 1.4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.1 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.2 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.3 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.4 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Соціальна інформатика
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент Ярова І.А.
Основи соціокомунікативної діяльності 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи соціокомунікативної діяльності 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. наук із соц. ком., доцент Мельник С.П.
Інформаційний сервіс в Інтернет
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
HR-менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Організаційна культура
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: старший викладач Масі Н.І.
Обробка інформації баз даних та знань
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. фіз.-мат. наук, доцент, Андріянов О.В.
Соціальні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. філол. наук, доцент Сікорська В.Ю
Корпоративне управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та практика PR 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика PR 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та практика реклами 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика реклами 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Рекламний менеджмент 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Рекламний менеджмент 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Основи маркетингу
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.е.н., доц. Журан О.А.
Організація рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.філол.н., доцент Якубовська М.Г.
Історія моди
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Стандартизація в інформаційній сфері
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Журналістська майстерність
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іміджологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи науково-дослідної роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доцент Василенко О.П.
Організація роботи рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Культура і влада
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.іст.н., доцент Краснокутський Г.Є.
Інформаційний бізнес
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Журналістське розслідування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Продюсерська справа в мистецтві
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Професійна іноземна мова 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна іноземна мова 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна іноземна мова 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна іноземна мова 4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2017 рік вступу
Обов'язкова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Основи вищої математики
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Філософія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Містить реферативну роботу
Форма контрою: Екзамен.
Організація державного апарату України
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теоретичні основи документно-інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Інформаційні ресурси
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Вступ до фаху
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Діловодство
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Культура мови та риторика 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Культура мови та риторика 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Програмно-технічний супровід публічного виступу
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Комп'ютерне діловодство
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Лінгвістичні основи документування 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Лінгвістичні основи документування 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Архівознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційно-аналітична діяльність 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Бібліотекознавство та бібліографічні технології 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Бібліотекознавство та бібліографічні технології 2
Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
Семестр: 4 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Електронний документообіг
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Аналітико-синтетична обробка документів 1
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. філол. наук, доцент Т. Ф. Коляда-Березовська.
Аналітико-синтетична обробка документів 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: канд. філол. наук, доцент Т. Ф. Коляда-Березовська.
Документознавство 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Документознавство 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 6 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Моделі інформаційно-документної служби підприємства
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Інформаційний менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 7 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.

Курсові проекти

Інформаційно-аналітична діяльність 2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист курсового проекту.
Викладач: ст.викл. Ященко Л.Є.

Практична підготовка

Виробнича практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
Переддипломна практика
Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

Атестація

Кваліфікаційна робота
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Захист роботи.
Вибіркова частина

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Естетика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правознавство
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Правове регулювання інформаційної діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Політологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Етика
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Цивільне право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Трудове і підприємницьке право
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Соціологія
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи менеджменту
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Професійно-ділові комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: анд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
Медіакомунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: канд. наук із соц. ком., доцент Мельник С.П.
Теорія комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доцент Сікорська В.Ю.
Теорія комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: доцент Сікорська В.Ю.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н., доцент кафедри Сапожнікова Н.Ю.
Економічні студії
Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.е.н., доц. Волкова Н. І, к.е.н., доц. Задорожнюк Н. О.
Організація ділової комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Міжкультурні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія масових комунікацій 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доцент‌ ‌Василенко‌ ‌О.П.‌
Теорія масових комунікацій 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: доцент Василенко О.П
Основи охорони праці
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент Ярова І.А.
Англійська мова 1.1
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 1.2
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 1.3
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Англійська мова 1.4
Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.1 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.2 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.3 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іноземна мова 2.4 Частина 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Соціальна інформатика
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: к.т.н. доцент Ярова І.А.
Основи соціокомунікативної діяльності 1
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 3 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи соціокомунікативної діяльності 2
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 4 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. наук із соц. ком., доцент Мельник С.П.
Інформаційний сервіс в Інтернет
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
HR-менеджмент
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Організаційна культура
Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
Семестр: 5 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Викладач: старший викладач Масі Н.І.
Обробка інформації баз даних та знань
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. фіз.-мат. наук, доцент, Андріянов О.В.
Соціальні комунікації
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Викладач: канд. філол. наук, доцент Сікорська В.Ю
Корпоративне управління
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та практика PR 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика PR 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Теорія та практика реклами 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Теорія та практика реклами 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
Рекламний менеджмент 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Рекламний менеджмент 2
Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
Семестр: 8 (денна форма).
Містить курсову роботу.
Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.

Навчальні дисципліни індивідуального вибору

Основи маркетингу
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.е.н., доц. Журан О.А.
Організація рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.філол.н., доцент Якубовська М.Г.
Основи моди
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи соціально-психологічного тренінга
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: cт. викл. Гордієнко І.О.
Профорієнтація та профвибір
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Стандартизація в інформаційній сфері
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Журналістська майстерність
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Іміджологія
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія професійного спілкування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Гендерні аспекти соціальної роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Основи науково-дослідної роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: доцент Василенко О.П.
Організація роботи рекламної та PR-діяльності
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Культура і влада
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Викладач: к.іст.н., доцент Краснокутський Г.Є.
Економічні основи соціальної роботи
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Психологія сімейних відносин
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Інформаційний бізнес
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Журналістське розслідування
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Продюсерська справа в мистецтві
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Статистика у соціальній роботі
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Соціальна статистика
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Професійна іноземна мова 1
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 5 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна іноземна мова 2
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 6 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна іноземна мова 3
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 7 (денна форма).
Форма контрою: Залік.
Професійна іноземна мова 4
Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
Семестр: 8 (денна форма).
Форма контрою: Екзамен.
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми, контактна особа